Projekt Deti z ulice

Gobola Gym G.G. je občianske združenie zamerané na rozvoj telesnej kondície a zdokonalovanie fyzického zdravia detí a mládeže v Ružinove a jeho okolí.

Našim cieľom je podpora rozvoja športu v oblasti individuálnych bojových športov za účelom zlepšenia fyzickej, ale a psychickej prípravy detí a mládeže tak ako na profesionálnej športovej úrovni aj na
úrovni amatérskej

Zameriavame sa aj na vyhľadávanie a výchovu profesionálnych športových talentov v boxe, aby boli schopní reprezentovať našu krajinu doma a v zahraničí

Náš klub – Gobola Gym G.G. vznikol v roku 2019 a jeho oficiálnu činnosťou sme zahájili projekt Deti z ulice na turnaji Extraboxing 2. kolo.

Viceprimátora hlavného mesta, Starostu Vrakune, starostu Ružinova a Vicestarostu Ružinova. Ako hlavná hviezda podujatia bol pozvaný čestný hosť olympijský medailista Ján Zachara. Podujatie malo obrovsky úspech na celomestskej úrovni. Každoročne organizujeme športové podujatia v spolupráci so starostami mestských častí Bratislavy, ktoré majú aj charitatívny význam.

Občianske združenie Gobola Gym G.G. vytvorilo projekt Deti z ulice do telocvične. Projekt je orientovaný najmä na deti zo sociálne slabších rodín a na to, aby tieto deti nevyrastali takpovediac na ulici, ale aby sme ich aj prostredníctvom športu dokázali osloviť a nasmerovať ich na inú životnú dráhu.

Zakladateľ nášho občiasnkeho združenia Gobola Gym G.G. pán Marek Bombilaj – 7- násobný majster SR v boxe ako hlavný tréner vyučuje deti a mládež, za čo získal aj ocenenia.

Veríme, že ako občianske združenie budeme môcť napredovať a dávať šancu trénovať stále novým záujemcom.